3 lata Akcji "ZOPOWY"
Dodane przez sylwik dnia 16/06/2006
3 lata Akcji „ZOPOWY”
w Zespole Szkół w Ozimku (2003 – 2006)

Już po raz 6-ty klasa 3 A LO przeprowadziła zbiórkę żywności, środków chemicznych, ubrań, artykułów gospodarstwa domowego oraz leków dla Domu Samotnej Matki z Dzieckiem w Zopowach, k.Głubczyc. Zakończył się w ten sposób 3-letni projekt charytatywny, który uczniowie z pomocą kolegów i koleżanek z innych klas, dzielnie prowadzili przez trzy lata swojej nauki w naszej szkole.
Podsumowaniem pracy wszystkich wolontariuszy była wycieczka autokarowa, która odbyła się 24 kwietnia. Każdy z uczniów mógł osobiście poznac te osoby, dla których poświęcał swój czas i energię popołudniami w czasie trwania całego projektu.
Po przyjeździe do Zopowów czekał na nas stół zastawiony przysmakami oraz grill, na którym usmażyliśmy przywiezione przez siebie kiełbaski. Zabawom, śpiewom przy dźwiękach gitary oraz tańcom z dziecmi nie było końca. Niespodzianką dla nas była zaproszona przez p. Halinę Skrzypek, kierownika ośrodka, telewizja lokalna z Głubczyc. Oficjalne podziękowania i wywiady wypełniły częśc oficjalną naszego spotkania.
Młodzież, która prowadziła ten projekt, to nasi tegoroczni absolwenci - własnie zdają swoje egzaminy maturalne. Szkoła dała im sposobnośc uczestniczenia w wielkiej sprawie – niesienia dobra, pomocy i radości tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Dzięki takim zajęciom pozaszkolnym ci młodzi ludzie mogli uaktywniac się na polu działalności wolontariackiej, stawac się bardziej wrażliwymi na ludzką krzywdę i biedę.
Ponadto spotkania z Państwem, mieszkańcami Ozimka, Grodźca, Chobia, Krasiejowa, Antoniowa i Schodni pozwoliły tym młodym ludziom uwierzyc w to, że na przekór doniesieniom telewizyjnym i sensacyjnym informacjom o szerzącej się znieczulicy i braku zrozumienia, jest wokół nas tak wielu wspaniałych ludzi, którzy chcą pomóc innym, którzy chcą się podzielic, chociaż czasami sami tak niewiele posiadają. Na pewno doświadczenia każdego z nas z tych trzech lat były najwspanialszą lekcją wiedzy o społeczeństwie, wiedzy, jakiej nie wyłożyłby żaden nauczyciel w szkolnej klasie.
I za to właśnie, za te 3 lata, wszystkim Państwu - naszym kochanym darczyńcom,
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!!!

Z wyrazami wdzięczności
KLASA 3 ALO
Wychowawca: Sylwia Szczepaniak


Szczególne podziękowania:
- dla p. Henryka Spalka za pomoc w transporcie darów
- dla państwa Zdzisławy i Antoniego Kobiera i firmy EURO-CAR z Krasiejowa za pomoc w organizacji zbiórki
- dla p. Marii Krystyny Duda za przekazane dary
- dla p. Ireny Żebrowskiej-Cebo za przekazane dary
- dla p. Agnieszki Wyciszkiewicz za pomoc w organizacji zbiórki
- dla p. Marty Bożym oraz państwa Grażyny i Ryszarda Bożym za wieloletnie wsparcie
- dla nauczycieli Zespołu Szkół, którzy wsparli nasza akcję: p.Katarzyny Cichockiej, p. Barbary Tuła, p. Iwony Musiał, p. Danuty Derda, p. Mirosławy Bigas i p. Marioli Trzcińskiej.
- dla Magdaleny Golec z kl. 3C LO za przekazane dary
- dla uczniów klasy 2 CLO, którzy tak licznie przyłączyli się do nas w tym roku
- DLA APTEKI p. Antosik oraz Apteki Św. Moniki za przekazane dary