Materiały do nauki podstaw algorytmiki i programowania
Dodane przez admin1 dnia 09/09/2006
Jeszcze przed wakacjami 2006r. zgłosiłam szkołę do projektu „Otwarta Szkoła”, dzięki czemu otrzymaliśmy licencję na korzystanie z Pakietu do nauki podstaw algorytmiki i programowania w roku szolnym 2006/ 2007 oraz odpowiednie materiały. Uczniowie będą mogli korzystać z nowoczesnych środków multimedialnych przez co nauka algorytmiki i programowania stanie się ciekawsza.
Program komputerowy do nauczania programowania -
Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego, do nauczania informatyki, na poziomie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum - kształcenie w zakresie rozszerzonym, na podstawie recenzji rzeczoznawców:
- mgr inż. Anny Koludo, zarekomendowanej przez Politechnikę Warszawską,
- mgr Doroty Wojtuś, zarekomendowanej przez Politechnikę Łódzką. Numer zalecenia 2053/2006.